20TH MAY / ILLUSORY CONTOURS BY TOM SLATER AND JEREMY KEENAN

1314

An immersive audiovisual installation synchronising ambisonic sound, lasers and 360º video projections to explore how AV technologies affect the perceived boundaries between digital and physical spaces, embodiment and disembodiment.
Created by Tom Slater and Jeremy Keenan / Call & Response Studios.

Profiad ymgolliedig sy’n cydamseru sain ambisonic gyda laserau a thafluniadau fideo 360 i archwilio sut mae technolegau clyweledol/gweledol yn effeithio ar y ffiniau canfyddedig rhwng gofodau digidol a ffisegol, ymgorfforiad a dadelfeniad. 

CATALYST 360º / IMMERSIVE RESIDENCIES SHOWCASE
CATALYDD 360 / ARDDANGOSFA LLEOLIADAU YMGOLLIEDIG
Supported by the Arts Council of Wales / Wedi Cefnogi gan Cyngor Celf Cymru

LIVE IMMERSIVE AV PERFORMANCE
PERFFORMIAD YMGOLLIEDIG AV BYW

20TH MAY 2022
Doors open: 8pm
Performance + Q&A: 8.30pm to 9.30pm

Tickets: £7.5 – £5

GET TICKETS HERE