6TH MAY / ENTANGLED STRUCTURES BY MONOCOLOR

1208

Vienna based AV artist MONOCOLOR presents a unique real time abstract sculpture consisting of monochromatic virtual strings in a constant state of flux. Experience this captivating XR live performance within the CULTVR dome.

Mae artist clywedol/gweledol, MONOCOLOR yn cyflwyno cerflun haniaethol fyw unigryw sy’n cynnwys llinynnau rhithwir monocromatig mewn cyflwr symudiad ar hap. Dewch i brofi’r perfformiad realiti estynedig byw hwn o fewn cromen CULTVR.

CATALYST 360º / IMMERSIVE RESIDENCIES SHOWCASE
CATALYDD 360º / ARDDANGOSFA LLEOLIADAU YMGOLLIEDIG
Supported by the Arts Council of Wales / Wedi Cefnogi gan Cyngor Celf Cymru.

LIVE IMMERSIVE AV PERFORMANCE
PERFFORMIAD YMGOLLIEDIG AV BYW

6TH MAY 2022
8pm
Tickets: £7.5 – £5

GET TICKETS HERE