ARTES MUNDI 7 – NATIONAL MUSEUM CARDIFF

295


Artes Mundi is Wales’ biggest and most exciting contemporary visual art exhibition and the largest art prize in the UK.

Artes Mundi 7 featured the work of six ground-breaking artists from across Europe, North America, Africa and the Middle East. Each of the shortlisted artists explores social issues which relate to the theme of ‘The Human Condition’. The shortlist was selected by a panel of three international curators, Élise Atangana, Alistair Hudson and Marie Muracciole who carefully scrutinised over 800 nominations before narrowing the list down to six names.


Artes Mundi yw celfyddyd weledol gyfoes fwyaf a mwyaf cyffrous Cymru a’r wobr gelfyddyd fwyaf yn y DU.

Mae Artes Mundi 7 yn cynnwys gwaith chwe artist arloesol o hyd a lled Ewrop, Gogledd America, Affrica a’r Dwyrain Canol. Mae pob un o’r artistiaid ar y rhestr fer yn edrych ar faterion cymdeithasol sy’n ymwneud â’r thema ‘Y Cyflwr Dynol’. Detholwyd y rhestr fer gan banel o dri churadur rhyngwladol, Élise Atangana, Alistair Hudson a Marie Muracciole a fu’n craffu’n ofalus ar 800 o enwebiadau cyn llunio rhestr fer o chwe enw.[/vc_column_text

]

www.artesmundi.org