BEDWYR WILLIAMS

210

Bedwyr Williams is an artist who lives and works in Wales, he often draws upon the anxieties and banalities of his own existence to develop his work.
For Artes Mundi 7 Williams premiered a new work Tyrrau Mawr (Big Towers) (2016). In this he creates a fictional city around Cadair Idris (Idris’ Chair). The city draws its inspiration from mega cities built all over the world in times of economic boom.

Artist sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru yw Bedwyr Williams. Yn aml bydd yn tynnu ar bryderon a phethau dibwys ei fodolaeth ei hun i ddatblygu ei waith.
Ar gyfer Artes Mundi 7, bydd Bedwyr yn arddangos gwaith newydd Tyrrau Mawr (2016) am y tro cyntaf. Yn y gwaith hwn, mae’n creu dinas ffuglennol o gwmpas Cadair Idris. Mae’r ddinas yn tynnu’i hysbrydoliaeth o fega-ddinasoedd a adeiledir ar draws y byd ar adegau o ffyniant economaidd.

LOCATION
National Museum Wales
Cathays Park, Cardiff CF10 3NP
360 Film Capture
4Pi Productions