FUTUREFARMERS

Amy Franceschini

87

Amy Franceschini is an American artist and founder of the collective FutureFarmers.

In Seed Journey FutureFarmers return ancient seeds to where they originated. Their boat journey takes them from Oslo to Istanbul. Their exhibition for Artes Mundi 7 explores “The Commons”, knowledge sharing and new ways of living.


Artist Americanaidd yw Amy Franceschini a sefydlydd y gydweithfa FutureFarmers.

Yn Seed Journey, mae FutureFarmers yn dychwelyd hadau hynafol i’w tarddle. Mae eu mordaith yn mynd â nhw o Oslo i Istanbwl. Mae eu harddangosfa i Artes Mundi 7 yn edrych ar ‘eiddo ar y cyd’, rhannu gwybodaeth a ffyrdd newydd o fyw.

www.artesmundi.org

#ArtesMundi7